Tabulka reference
Id Název projektu Typ objektu Objednatel Zastoupení objednatele Předmět plnění Od roku Do roku Referenci vydal/a Ověření reference Finanční objem v Kč
1 Rezidence Kavčí Hory BM Projekt s.r.o Klíčníci 5/2009 Ing. kunrt +420602233880