Vážení obchodní přátelé


Dovolte, abychom se Vám, v souvislosti s naším zájmem o získání Vaší zakázky, tímto dopisem předběžně představili.
Společnost Mamba v.o.s. vznikla v roce 1992 jako nová firma v oblasti ostrahy osob a objektů, úklidových a kynologických služeb. Je zcela nezávislým právnickým subjektem a působí na území celé České republiky.

Naše společnost zajišťuje ostrahu a úklid objektů významných stavební společností (např. Metrostav, Subterra, Skanska, Průmstav, Konstruktiva a dalších).

Ve všech oblastech naší činnosti jsme schopni zajistit pro objednatele zakázky v celém rozsahu od ostrahy a úklidu při zakládání stavby až po ostrahu a úklid provozovaných objektů.

V současné době firma disponuje dostatečnými kapacitami pro realizaci i objemově náročných akcí. Je vybavena všemi nezbytnými prostředky včetně kontrolních zařízení pochůzkové činnosti ostrahy. Zaměstnanci ostrahy disponují i služebními psy.

Organizační uspořádání nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků, jak z hlediska solidních cen, garancí, termínů realizace, nasazení potřebných kapacit, tak i vzhledem na technické zázemí. Ve zvláštních případech spolupracujeme s vybranými, vysoce odbornými a zkušenými firmami včetně externích specialistů.

Dovolte, abychom Vám jako součást této naší prezentace uvedli stručné ukázky z některých námi realizovaných zakázek, které by Vám umožnily zvážit naše předpoklady pro uskutečnění Vašeho záměru.

Budeme považovat za čest a důvěru v naší snahu, co nejlépe Vaším požadavkům vyhovět, svěříte – li nám Vaše zakázky, nebo vyzvete – li nás k účasti na jejich výběrovém řízení.
Soukromá bezpečnostní agentura
MAMBA v.o.s.
zastoupená
Dagmar Caisovou
a
Václavem Sklenářem