Tabulka reference
Id Název projektu Typ objektu Objednatel Zastoupení objednatele Předmět plnění Od roku Do roku Referenci vydal/a Ověření reference Finanční objem v Kč
1 Areál betonárky Radlice Areál TBG TBG Metrostav s.r.o. Ing. Janem Kupečkem Ostraha objektu Ing. Petr Hosenseidel +420602180837